Datainsamling online

Vi ger dig tillgång till mer än 3 miljoner konsumenter i 19 europeiska länder – förprofilerade, mycket motiverade och tillgängliga för alla digitala undersökningsmetoder som du väljer. När det gäller datainsamling online är vi kompromisslösa när det gäller kvalitet.

Få en offert

Vad är datainsamling online?

Datainsamling online är en metod för att samla in data via onlineplattformar. Det är en systematisk process som innebär en tydlig skillnad i hur uppgifterna samlas in. En av fördelarna med datainsamling online är att den är tillgänglig för alla inblandade (panelmedlemmar, projektledare, kunder etc.). De uppgifter som samlas in online är vanligtvis mer exakta, eftersom panelmedlemmarna får en generös tidsram för att svara, och profilering möjliggör bättre inriktning.

Vår primära källa för denna metod är Norstatpanelen, vår konsumentpanel som täcker 19 länder med mer än 3 miljoner medlemmar.

Säkerställande av datakvalitet

Datakvalitet är hörnpelaren i vår verksamhet, vilket är anledningen till att vår panelrekryteringsprocess kännetecknas av strikta kvalitetskontrollåtgärder och fungerar enligt ett dubbelt opt-in-system.

  • Våra paneler bygger på olika källor online och offline.
  • Vi ägnar oss endast åt aktiv rekrytering och endast för marknadsundersökningar.
  • Vår rekrytering sker med en dubbel opt-in-process.
  • De är dolda och endast tillgängliga via inbjudningskod.
  • Vi ställer höga krav på våra partners och trafikens kvalitet.
  • Naturligtvis har vi löpande kvalitetssäkringsrutiner för rekrytering och hantering av paneler, certifierade enligt antingen ISO 9001 eller ISO 20252:2019

Utvalda artiklar

Datainsamling online med Norstatpanel

Hos Norstat får du riktiga data som samlats in från riktiga människor – en naturlig utgångspunkt för alla marknadsundersökningar. Så att ditt nästa beslut blir det rätta.

Läs mer

Hur representativa är online-undersökningar?

Frigör potentialen för stark representativitet i webbundersökningar och säkerställ att kvaliteten förblir kompromisslös. Navigera genom typiska fallgropar och utmaningar när du använder paneler för din webbundersökning.

Läs mer

5 grundläggande principer för att skriva bra frågeformulär

Utforska de 5 viktigaste principerna för effektiv utformning av frågeformulär: Lär dig att undvika vanliga misstag vid intervjuer online, via telefon eller face-to-face för att förbättra dina undersökningskunskaper.

Läs mer

Är du redo att lära dig mer?

Utforska hur vi kan hjälpa dig.

Boka ett möte med en expert