Norstat Omnibus

Norstat genomför sin webbaserade omnibus varje vecka under hela året. Undersökningen genomförs bland ett representativt urval av befolkningen som har tillgång till internet och är 15 år eller äldre. Vi genomför 1 000 intervjuer per vecka.

Begär en offert

Få värdefull data med Norstats webbaserade Omnibus

Behöver du snabb tillgång till svar på ett fåtal frågor från ett representativt urval av befolkningen? Då är Norstat Omnibus den perfekta lösningen. Med Norstat Omnibuss kan du på ett kostnadseffektivt sätt samla in data om befolkningens åsikter och preferenser. Varje vecka samlar vi in frågor från olika kunder genom onlineintervjuer i vår konsumentpanel, Norstatpanel.

Representativt urval

En av de största fördelarna med Norstat Omnibus är möjligheten att samla in data från ett representativt urval. Urvalet sker slumpmässigt från Norstats konsumentpanel, Norstatpanel, som består av över 110 000 aktiva och unika medlemmar.

Panelmedlemmarna rekryteras främst genom nationellt representativa telefonundersökningar. Urvalet görs proportionellt i förhållande till befolkningsantalet i de olika delarna av landet och fördelas efter kön, ålder och del av landet.

Bakgrundsvariabler inkluderade

I en omnibusundersökning inkluderar vi bakgrundsvariabler som ålder, kön, region, utbildning, hushållsstorlek och hushållsinkomst.

Vid behov kan ytterligare bakgrundsvariabler läggas till

Lady with telephone is smiling

Implementering varje vecka

Vår populära webbaserade Omnibus genomförs varje vecka, året runt. Även under semestertider! Vi samlar in frågor från olika kunder och genomför upp till 1 000 intervjuer varje vecka.

Fältperioden för Omnibus är från tisdag till tisdag, med leverans följande onsdag. Sista dag för inlämning av frågor är fredag kl. 16.00. Frågorna skickas till din personliga projektledare.

Har du ännu inte någon kontaktperson hos oss? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång med dina frågor!

Anpassad rapportering

Rapporteringen kan anpassas till den enskilda kundens önskemål. Vi levererar standardresultat i form av färdiga tabeller som är uppdelade enligt de fasta bakgrundsvariablerna.

Vi kan också leverera data i form av SPSS-, Ascii- eller Excel-filer. Grafik kan också levereras mot en extra kostnad.

Behöver du mer information?

Kontakta oss för att få mer information om vår webbaserade omnibus. Vi ser fram emot din förfrågan!

Kontakt