Norstat Omnibus

Norstat gjennomfører sin nettbaserte omnibus hver uke hele året. Undersøkelsen gjennomføres blant et representativt utvalg av befolkningen som har tilgang til internett og er 15 år eller eldre. Vi gjennomfører 1000 intervjuer per uke.

Få et tilbud

Få verdifull data med Norstats webbaserte Omnibus

Trenger du rask tilgang til svar på noen få spørsmål fra et representativt utvalg av befolkningen? Da er Norstat Omnibus den ideelle løsningen. Med Norstat Omnibuss kan du kostnadseffektivt samle inn data om befolkningens meninger og preferanser. Vi samler inn spørsmål fra ulike kunder hver uke gjennom nettintervjuer i vårt forbrukerpanel, Norstatpanel.

Representativ utvalg

En av de største fordelene med Norstat Omnibus er muligheten til å samle inn data fra et representativt utvalg. Utvalget er trukket tilfeldig fra Norstats forbrukerpanel, Norstatpanel, som består av over 120 000 aktive og unike medlemmer.

Panelmedlemmene rekrutteres primært gjennom nasjonalt representative telefonundersøkelser. Utvalget trekkes forholdsmessig i forhold til befolkningstallene i de ulike landsdelene og fordeles etter kjønn, alder og landsdel.

Bakgrunnsvariabler inkludert

I en Omnibus-undersøkelse inkluderer vi bakgrunnsvariabler som alder, kjønn, region, utdanning, husholdningsstørrelse, husholdningsinntekt og urbanisering.

Om nødvendig kan flere bakgrunnsvariabler legges til

Lady with telephone is smiling

Ukentlige implementeringer

Vår populære nettbaserte Omnibus gjennomføres hver uke, hele året. Også i ferier! Vi samler inn spørsmål fra ulike kunder og gjennomfører så mange som 1000 intervjuer hver uke.

Feltperioden for Omnibus er fra tirsdag til tirsdag, med levering påfølgende onsdag. Frist for levering av spørsmål er fredag ​​kl 16:00. Spørsmålene sendes til din personlige prosjektleder.

Har du ikke egen kontakt hos oss ​​ennå? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang med dine spørsmål!

Tilpasset rapportering

Rapporteringen kan tilpasses den enkelte kundes ønsker. Vi leverer standardresultater som utfylte tabeller brutt ned etter de faste bakgrunnsvariablene.

Vi kan også levere data i form av SPSS, Ascii eller Excel-filer. Grafikk kan også leveres mot et pristillegg.

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt for å få mer informasjon om vår webbaserte Omnibus. Vi ser frem til å høre fra deg!

Kontakt