5 sätt att visualisera data för att stärka ditt varumärke

Låt inte alla dessa data hindra dig från att använda dem på ett klokt sätt. Läs mer om hur dashboards kan hjälpa dig att få tillgång till de insikter som döljer sig bland mätvärdena – och hjälpa dig att ta din marknadsföring – och ditt varumärke – till nästa nivå.

Utforska Norstats dashboards

Data är bara så värdefulla som de insikter de ger. Och det är inte alltid lätt att räkna ut vad alla dessa siffror säger. Men dashboards kan hjälpa till genom att samla en rad mätvärden i en sammanhängande, visuellt tilltalande display som kan göra det lättare att tolka och förstå olika datauppsättningar.

Dashboards hjälper användarna att upptäcka mönster, göra jämförelser eller följa utvecklingen mot KPI:er utan att behöva gå igenom rader av siffror i ett kalkylblad. De är också mycket anpassningsbara, vilket gör att användarna kan konfigurera olika moduler och mätvärden på ett sätt som är skräddarsytt för deras specifika behov. Därför kan dashboards vara ett mycket kraftfullt verktyg för marknadsförare och andra yrkesgrupper som har mycket data till hands.

Nedan följer några exempel på hur visualisering av data med hjälp av dashboards kan hjälpa dig att införa datadrivet beslutsfattande i ditt arbetsflöde och förbättra ditt varumärke.

Vi har mätt konsumenternas attityder och preferenser i årtionden. Och vi har lärt oss ett och annat om hur man samlar in och levererar högkvalitativa data för att hjälpa företag att fatta rätt beslut. Därför har vi sammanställt en kort lista över några av de nyckelvärden som vi ofta rekommenderar när kunderna vill få en bättre förståelse för vad som händer i konsumenternas hjärtan och hjärnor.

1. Få in data i era processer på ett enklare sätt

Dagens alltmer digitala marknadsföringslandskap har medfört en explosion av data och mätvärden. Men mängden och komplexiteten hos tillgängliga data kan hindra vissa marknadsförare från att ta till sig marknadsundersökningar. Ansträngningarna verkar vara för stora – och tidskrävande. Särskilt om du inte är en naturlig “siffror”-person.

Men dashboards kan hjälpa till att minska kaos och extraarbete, vilket gör det enklare att föra in data i arbetsflödet och utnyttja kraften i datadrivet beslutsfattande. Enkelt uttryckt strukturerar och presenterar dashboards information så att du snabbt kan omvandla data till insikter.

2. Frigör tid för strategi snarare än presentationer

Hur många timmar går åt till att klippa och klistra diagram i presentationer för kunder eller chefer? Eller att skapa och utforma visuellt tilltalande grafer så att icke-marknadsförare kan förstå resultaten av din senaste marknadsundersökning? Som marknadsförare, skulle inte din tid vara bättre spenderad på att arbeta fram nya kampanjkoncept eller utforma en ny marknadsföringsstrategi?

Att lägga till dashboards till din marknadsföringsverktygslåda innebär att du har alla grafer och diagram du behöver – direkt och helt uppdaterade. De timmar som tidigare ägnades åt att stressa över formateringen av textrutor kan istället ägnas åt att reflektera över de insikter som din dashboard förmedlar och hur de kan leda till nya affärsmöjligheter eller råd till dina kunder. Det är precis den typ av värdefulla, varumärkesbyggande bidrag som era kunder förväntar sig av er.

3. Snabbt identifiera trender och mönster

Att hålla koll på det dagliga arbetet kan ofta leda till att man förlorar helhetsbilden ur sikte. Och det är inte ovanligt att marknadsförare känner att de drunknar i data utan att riktigt få grepp om vad de säger om deras varumärkes prestanda.

Med en välkonstruerad och visuellt tilltalande dashboard är den stora bilden bara ett klick bort. Vilka är de viktigaste drivkrafterna bakom ert varumärke? Hur påverkar demografin huruvida ditt varumärke är top of mind? En titt på din dashboard och du kan enkelt se trender som kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut om vad som fungerar och vad som inte gör det. Så att du snabbt kan vidta åtgärder för att optimera din marknadsföring.

4. Förenkla resultatuppföljning över tid

Regelbundna marknadsundersökningar ger värdefulla ögonblicksbilder av varumärkets resultat. Men det är först när du har sammanställt en serie av sådana ögonblicksbilder som du verkligen kan följa utvecklingen över tid. Att manuellt samla in resultaten från enskilda undersökningar och sedan jämföra dem kan vara en arbetsintensiv uppgift som ibland misslyckas med att fånga upp viktiga trender. Ungefär som att försöka skapa en film av en osammanhängande samling stillbilder.

En kontinuerligt uppdaterad dashboard är ett mycket enklare och mer effektivt verktyg för att spåra ett varumärkes resultat – mer likt en riktig film istället för en blädderbok. Det gör att du bättre kan förstå hur förändringar i attityder, beteenden och åsikter påverkar ditt varumärkes resultat över tid. Och se hur du fortskrider mot dina strategiska marknadsföringsmål.

5. Enkelt att dela insikter med andra

Att dela med sig är att bry sig. Och att lära sig. Och att förbättras. Och dashboards gör det enkelt att dela med sig av användbara insikter. Dashboards gör det inte bara lättare att berätta en historia med hjälp av data och att sprida de insikter de innehåller. Dashboards i sig är också lätta att dela. Med en länk och en inloggning kan ditt team, din ledning, din kund – vem som helst – få tillgång till din dashboard och dess insikter.

Och ju fler ögon och hjärnor som får chansen att granska och reflektera över instrumentpanelen, desto större är chansen att ytterligare insikter och tolkningar kommer fram, vilket fördjupar allas förståelse för varumärkets resultat och hjälper till att samla stöd för vad som behövs för att ta det till nästa nivå.

Är du intresserad av att lära dig mer?

Få alla dina varumärkesdata samlade på ett ställe, visualiserade och enklare att dra slutsatser från.

Utforska Norstats dashboards