Näin lisäät asiakasymmärrystäsi kuluttajadatan avulla

Kun sisäisistä lähteistä saatava asiakastieto on helposti saatavilla, yrityksillä voi olla houkutus uskoa, että heillä on kaikki tarvittava asiakkaidensa tuntemiseen. Ilman ulkoista kuluttajadataa he ovat kuitenkin vaarassa menettää arvokasta tietoa.

Digitalisoituvassa maailmassa yrityksillä on paremmat mahdollisuudet oppia asiakkaistaan yhä enemmän. Verkkosivujen klikkaukset, verkkokaupan selailu ja maksutapahtumat voivat kaikki tuottaa yrityksille ennennäkemättömän määrän dataa. Dataa, joka voi antaa viitteitä asiakkaiden käyttäytymisestä ja trendeistä.

Vankan kuluttajapaneelin rakentaminen

Kuluttajadatan potentiaali syvempien ja arvokkaampien asiakastietojen avaamisessa on riippuvainen siitä, että data on peräisin laadukkaista ja aktiivisesti hallinnoiduista kuluttajapaneeleista. Tämä alkaa vastaajakeskeisellä lähestymistavalla paneelin rekrytointiin ja tiedonkeruuseen.

Rekrytoinnin tulisi tapahtua huolellisesti valittujen rekrytointikanavien kautta, joita hallinnoidaan laadun varmistamiseksi koko rekrytointiprosessin ajan. Esimerkiksi puhelinhaastattelut ovat tällaisia – julkiset rekisteröintisivut taas eivät. Näin luodaan suora suhde panelisteihin, mikä puolestaan suojaa väärennetyiltä käyttäjiltä ja itsevalintavirheiltä.

Kuluttajapaneelien on myös oltava riittävän suuria, jotta ne todella edustavat väestöä. Monipuolisten menetelmien ja lähteiden käyttäminen auttaa varmistamaan tarvittavan suuret vastaajamäärät, jotta tulokset olisivat tilastollisesti merkittäviä.

Laadukkaat markkinatutkimuspaneelit vaativat vankkojen rekrytointimenetelmien lisäksi myös paljon laadunvalvontaa ja aktiivista hallinnointia. Esimerkiksi pienet kannustimet ja palkkiot pitävät panelistit mukana ja muistuttavat heitä siitä, että heidän antamansa vastaukset ovat tärkeitä. Jatkuvat tarkastukset ja muut laadunvarmistustoimenpiteet auttavat myös tunnistamaan ja karsimaan speedaajat tai muutoin vilpilliset käyttäjät.

Yhteenvetona voidaan todeta, että laadukas kuluttajadata voi auttaa yrityksiä saamaan enemmän ja parempa ymmärrystä yhä suuremmasta määrästä sisäistä asiakasdataa, joka on jo niiden käytettävissä. Paras datan lähde on luonnollisesti laadukkaiden ja hyvin hallinnoitujen kuluttajapaneelien avulla tehtyjen kyselytutkimusten tulokset.

Lue lisää laadukkaasta kuluttajapaneelistamme

Norstatpanel – oikeita vastauksia oikeilta ihmisiltä

Norstatilta saat laadukasta dataa, joka on kerätty oikeilta ihmisiltä – lähtökohta mille tahansa täsmälliselle markkinatutkimukselle. Jotta seuraava päätöksesi olisi oikea.

Lue lisää

Paneelien laatu on meille tärkeää

Verkkopaneelien rekrytoinnissa, valvonnassa ja ylläpidossa on lukuisia eroja. Eri datantoimittajat valitsevat eri suuntia, ja tulokset vaihtelevat. Kaikki toiminta, joka liittyy paneeleihimme ja niiden kehittämiseen keskittyy laadukkaan datan varmistamiseen.

Lue lisää