Facial Coding – Är din TV-reklam verkligen engagerande för din målgrupp?

Konsumenter styrs i hög grad av sina känslor. Men att få en djup och kostnadseffektiv förståelse för konsumenternas känslomässiga engagemang i en TV-reklam har hittills inte varit lätt. Men med hjälp av ny teknik som Facial Coding kan du få just det.

Vad är facial coding?

Under en vanlig webbaserad undersökning kommer respondenterna att bli ombedda att dela med sig av åtkomsten till sina webbkameror. Genom att spåra ansiktsuttryck och använda sofistikerad programvara är det möjligt att få insikter om vad publiken faktiskt tycker om ditt innehåll. Facial coding har funnits i några år, men det är först nu som annonsörer och byråer verkligen börjar använda sig av det.

Lärdomar från efter- och förtester med Facial coding

Den traditionella enkätbaserade eftertestningen och uppföljningen av TV-spots har under många år varit ett utmärkt verktyg för att utvärdera deras kreativa effekt och optimera medieplanerna. Annonsåterkallelse, meddelandeåterkallelse, avsändaridentifiering och gillande är viktiga mätvärden som utvärderas under dessa typer av undersökningar. Detta är medvetna utvärderingar som görs av respondenterna. “Facial coding” tillför den omedvetna dimensionen till bordet. Tillsammans skapar de nya kraftfulla insikter som kan optimera din annonskampanj och spara mycket pengar åt dig.

Det finns några mycket intressanta lärdomar från förtestning som våra mediebyråkunder har lyft fram. En är den starka korrelationen mellan nivån av känslomässig respons och engagemang mätt med facial coding och det faktiska minnet av annonsen mätt i eftertestet. Detta mått på TV-inslagets kreativa effekt kan hjälpa medieplanerare att uppskatta den optimala räckvidden och frekvensen för kampanjen. De med högt engagemang behöver lägre medievikter för att bryta igenom röran. För att dra full nytta av detta måste annonsörerna testa reklamen innan kampanjen bokas för att kunna justera mediaviktningen.

Ett annat intressant användningsområde är möjligheten att mäta engagemanget inom de första sekunderna av filmen. På så sätt får annonsörerna veta hur väl filmen lämpar sig för onlinemedier där det är lätt att hoppa över annonser. Slutligen, ju högre engagemang och känslomässig respons, desto mer sannolikt är det att innehållet kommer att delas av tittarna.

Framtiden för mediaplanering och facial kodning

Framtiden för medieplanering är målgruppsplanering och möjligheten att flytta mediebudgetar mellan plattformar programmatiskt i takt med att kampanjen utvecklas. Med facial coding-metoden kan du mäta den kreativa effekten innan kampanjen lanseras eller mycket tidigt genom en live-rapport om respondenternas engagemang. På så sätt kan ni optimera mediaviktningen för den specifika annonsen i realtid och till exempel förlänga kampanjen med lägre mediaviktning eller undvika att spendera för mycket pengar.

De grundläggande reglerna för datakvalitet gäller fortfarande

Du behöver fortfarande utmärkta onlinepaneler för projekten med facial coding. Om du går via en agentur bör du fortfarande vara mycket uppmärksam på vem som levererar panelerna. Se till att panelens kvalitet motsvarar vad du normalt skulle kräva för någon annan viktig marknadsundersökning.

Varför välja oss?

  1. Fullständig hantering av datainsamling: Vi hanterar hela datainsamlingsprocessen åt dig.

  2. Effektivt samarbete: Vi samarbetar med ledande leverantörer av facial coding för din räkning, så du behöver bara en video och en målgrupp för att börja.

  3. Sömlös integration: Våra egenutvecklade kvalitetspaneler och webbundersökningar integrerar sömlöst film och facial coding, vilket säkerställer en smidig respondentupplevelse.

  4. Anpassade insikter: Skräddarsy din undersökning med målgruppsspecifika frågor, så att du kan filtrera och särskilja känslomässiga reaktioner mellan befintliga och potentiella varumärkesanvändare i din engagemangsrapport.”

Hur kommer man igång?

Berätta gärna för oss vilka utmaningar du tar dig an. Vi vill gärna bli en del av din framgångssaga.

Förfrågan om en offert