6 nyckelvärden för att låsa upp konsumenternas hjärtan och sinnen

Är det möjligt att verkligen förstå konsumenternas beteende och preferenser? Hur kan företag få tillgång till vad som händer i konsumenternas hjärtan och hjärnor? Nedan följer några nyckelvärden som kan hjälpa företag att bättre förstå de känslor som styr konsumenternas beteende och beslut för att stärka sin strategiska position.

Utforska Norstats dashboards

Konsumenternas attityder och beteendemönster förändras ständigt. Därför är det viktigt för marknadsförare att följa förändringar i konsumentbeteende och varumärkesuppfattning. Det ger dem inte bara möjlighet att anpassa marknadsföringsstrategier till rådande förhållanden utan också att få en förståelse för hur attitydförändringar påverkar ett varumärkes positionering.

Vi har mätt konsumenternas attityder och preferenser i årtionden. Och vi har lärt oss ett och annat om hur man samlar in och levererar högkvalitativa data för att hjälpa företag att fatta rätt beslut. Därför har vi sammanställt en kort lista över några av de nyckelvärden som vi ofta rekommenderar när kunderna vill få en bättre förståelse för vad som händer i konsumenternas hjärtan och hjärnor.

Varumärkeskännedom

Hur välkänt är mitt varumärke? Är det det första man kommer att tänka på när man ber konsumenterna nämna ett varumärke i mitt segment? Hur väl förankrat är mitt varumärke i konsumenternas medvetande? Det är den här typen av frågor som mätning av varumärkeskännedom kan besvara om konsumenternas kännedom om ditt varumärke – både när det gäller namnet och de attribut som skiljer dig från dina konkurrenter.

Undersökningar av varumärkesprestanda är det självklara valet för att mäta varumärkeskännedom. Norstats tillförlitliga konsumentpaneler, i kombination med våra effektiva datainsamlingsplattformar och färdigheter i att utforma frågeformulär, kan hjälpa dig att avgöra om du är i konsumenternas medvetande – bokstavligen.

Lojalitet med varumärket

Vilka konsumenter är dedikerade till ert varumärke oavsett konkurrenternas erbjudanden? Och vilka är de bakomliggande motiven till deras lojalitet? Att mäta varumärkeslojalitet – styrkan och nivån på dessa positiva associationer – kan hjälpa företag att förstå konsumenternas känslomässiga koppling till deras varumärke och vad som påverkar den.

Helst bör lojaliteten mätas regelbundet för att spåra trender och identifiera betydande förändringar. Medan företagens egna data från lojalitetsprogram eller kampanjer kan ge insikter om varumärkeslojalitet, kan kundundersökningar ge ett mer detaljerat och bredare perspektiv.

Köparens avsikt

Detta mått, som ibland kallas “köpintention”, visar hur villig eller sannolik en konsument är att köpa en viss produkt eller tjänst inom en viss tidsperiod. Att mäta köparens avsikt kan hjälpa till att avslöja en marknadsföringskampanjs effekt, såväl som avkastning på investeringen.

De flesta företag och varumärken samlar redan in data från sina egna digitala kontaktpunkter, t.ex. webbplatser, appar och e-post. Men dessa insikter belyser bara ett fragment av konsumentens resa. Det säger väldigt lite om det beteende som ledde fram till interaktionen eller hur den digitala interaktionen kan ha påverkat köparens avsikt.

Men det är nu möjligt att samla in beteendedata med liten eller ingen interaktion med konsumenterna. Modern teknik gör det också möjligt att följa all digital aktivitet, vilket ger enhetsövergripande data som hjälper dig att skapa en mer exakt bild av köparens avsikt. Data från digitala kontaktpunkter kan dock inte på ett effektivt sätt avslöja varje steg i en konsumentresa.
Traditionell marknadsundersökning kan avslöja de saknade bitarna i pusslet om köparens avsikt

Net promoter score (NPS)*

Detta viktiga marknadsundersökningsmått kallas ofta “den poäng du behöver veta”. Det är ett verktyg som kan användas för att mäta lojaliteten i ett företags eller varumärkes kundrelationer. NPS identifierar ditt varumärkes Promoters (lojala kunder), Passives (nöjda men likgiltiga kunder) och Detractors (missnöjda kunder). Du kan använda Net Promoter Score som det viktigaste måttet på dina kunders övergripande uppfattning om ditt varumärke.

Net Promoter Score kan hjälpa dig att identifiera ditt primära fokus när du arbetar med dina varumärkens kundupplevelse. Detta kan bidra till att minska kundbortfallet och skapa lojala kunder som förbättrar och påskyndar tillväxten för ditt företag. NPS används ibland som ett mått på varumärkeslojalitet och är en av de vanligaste mätförfrågningarna bland Norstats kunder.

Varumärkestracking

Att kontinuerligt följa upp varumärkets prestanda är nödvändigt för att förstå ständigt föränderliga attityder, beteenden och åsikter – och hur dessa påverkar varumärket. Mätningar av varumärkespositionering kan ge insikter om hur varumärket ser ut just nu och hur långt ni har kommit i arbetet med att nå era långsiktiga strategiska mål.

Varumärkesracking gör det också lättare att identifiera vilka strategiska områden som har förbättrats över tid, och vilka områden som behöver mer uppmärksamhet framöver. I slutändan kan detta mått hjälpa företag att uppnå en starkare marknadsposition, säkerställa att ni är på rätt spår eller få fart på verksamheten.

Annonseffektivitet

Konsumenterna utsätts ständigt för marknadsföringsstimuli. De bombarderas ständigt med reklam och annan varumärkeskommunikation på en rad olika medieplattformar. Men vet marknadsförarna verkligen vilken effekt dessa annonser har? Har de uppnått sina uppsatta mål? Hur väl presterade de?

Genom att mäta annonsernas resultat kan du kontrollera hur effektiva dina marknadsföringsinsatser är och det är en central del av en framgångsrik reklamstrategi. Genom att testa hur annonsen eller kampanjen presterar kan du göra din annonsering mer effektiv och därmed optimera dina annonsutgifter och öka din räckvidd.

PS: glöm inte att mäta

Att mäta ovanstående mått är en bra utgångspunkt för att få en bättre förståelse för de emotionella och rationella drivkrafterna bakom konsumentbeteende som är avgörande för att förstå din omvärld. På Norstat försöker vi gå ett steg längre genom att samla och presentera sådana mätvärden i en automatiserad dashboard som låter dig övervaka vad som händer i realtid.

Vi arbetar nära våra kunder för att sammanställa relevanta mätvärden på ett sätt som gör det lättare att se och förstå mönster och korrelationer, vilket ger ytterligare en nivå av insikt vid en överblick. Att fatta rätt beslut är svårt nog som det är. Men med Norstats högkvalitativa data och automatiserade dashboards kan du vara säker på att du har de insikter du behöver för att förstå konsumentbeteende i en ständigt föränderlig värld.

*NPS, Net Promoter & Net Promoter Score är registrerade varumärken som tillhör Satmetrix Systems, Inc, Bain & Company och Fred Reichheld.

Är du intresserad av att lära dig mer?

Få alla dina varumärkesdata samlade på ett ställe, visualiserade och enklare att dra slutsatser från.

Utforska Norstats dashboards