Różnica między jakościowymi i ilościowymi badaniami rynku

Istnieją różne metodologie i rodzaje badań rynkowych, z których każda służy określonym celom i odblokowuje różne rodzaje spostrzeżeń. Jakościowe i ilościowe podejście do gromadzenia danych to dwa różne, ale uzupełniające się sposoby uzyskiwania wglądu w badania.

Zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe są niezbędnymi narzędziami dla firm, które chcą zrozumieć swoich docelowych odbiorców, zebrać cenne spostrzeżenia i podejmować świadome decyzje. Ale co je wyróżnia i w jaki sposób przyczyniają się do kompleksowej strategii marketingowej? W tej analizie zagłębiamy się w podstawowe różnice między jakościowymi i ilościowymi badaniami rynku, rzucając światło na to, kiedy i jak stosować każdą z metod, aby uzyskać głębsze zrozumienie zachowań i preferencji konsumentów.

Ilościowe badania rynku

Badania ilościowe można zdefiniować jako systematyczne badanie zjawisk poprzez gromadzenie danych ilościowych i wykonywanie technik statystycznych. Innymi słowy, jest to gromadzenie danych o charakterze liczbowym. Jest idealny do identyfikowania trendów i średnich, tworzenia prognoz i uogólniania wyników dla dużych populacji. Badacze ilościowi dążą do prób, które pozwalają im wyciągać wiarygodne wnioski na temat odpowiedniej populacji. Często zaczynają od hipotezy, a następnie zbierają dane, które można wykorzystać do ustalenia, czy dane potwierdzają hipotezę. Niektóre z zalet badań ilościowych obejmują możliwość stosunkowo szybkiego gromadzenia wiarygodnych i dokładnych danych, eliminują stronniczość i zapewniają szerszy zakres analizy danych.

Metody gromadzenia danych dla badań ilościowych

 • Próbkowanie prawdopodobieństwa
 • Ankiety
 • Wywiady telefoniczne (CATI)
 • Wywiady bezpośrednie
 • Wywiady wspomagane komputerowo (CAPI)
 • Ustrukturyzowana obserwacja
 • Przegląd dokumentów

Jakościowe badania rynku

Badania jakościowe jest definiowana jako metoda, która koncentruje się na uzyskiwaniu danych poprzez otwartą i konwersacyjną komunikację. Chodzi o lepsze zrozumienie tego, “co” ludzie myślą i “dlaczego” tak myślą. Metoda ta jest bardziej szczegółowa w odniesieniu do poszczególnych osób w populacji, która niekoniecznie jest reprezentatywna dla całej populacji i nie może być uogólniana w taki sam sposób jak badania ilościowe. Badania jakościowe są metodą eksploracyjną i mogą prowadzić do wygenerowania hipotezy. Badacze wykorzystują tę metodę, aby pogłębić dostępne dane. Niektóre z zalet badań jakościowych obejmują uchwycenie zmieniających się postaw, dodanie kontekstu do danych, zapewnienie bardziej elastycznego podejścia i mogą być bardziej ukierunkowane.

Metody gromadzenia danych w badaniach jakościowych

 • Wywiady osobiste
 • Grupa fokusowa (online i fizyczna)
 • Czat online
 • Społeczność internetowa
 • Obserwacja
 • Ankiety z pytaniami otwartymi
 • Studia przypadków

Główne różnice

Ogólnie rzecz biorąc, główne różnice między badaniami jakościowymi i ilościowymi dotyczą rodzaju gromadzonych danych, celu badań, wielkości próby, metod gromadzenia danych, uogólnienia oraz stopnia subiektywizmu lub obiektywizmu. Poniżej znajduje się przegląd kluczowych różnic między tymi metodami.

Typ danych: Badania ilościowe dotyczą danych liczbowych, koncentrując się na zmiennych ilościowych, podczas gdy badania jakościowe dotyczą danych i informacji nieliczbowych.

Cel: Badanie ilościowe ma na celu zidentyfikowanie wzorców i trendów w zbiorze danych, a jego celem jest dostarczenie precyzyjnych odpowiedzi i przetestowanie hipotez. Badania jakościowe mają na celu zbadanie przyczyn, motywacji i opinii. Zagłębia się w głębię ludzkiego zachowania.

Wielkość próby: Badania ilościowe często obejmują większe próby, aby zapewnić istotność statystyczną i możliwość uogólnienia. Badania jakościowe obejmują mniejsze próby, często w zakresie kilkunastu uczestników lub nawet mniej.

Metody gromadzenia danych: Dane ilościowe są gromadzone za pomocą ustrukturyzowanych ankiet lub obserwacji z pytaniami zamkniętymi. Dane jakościowe są gromadzone za pomocą metod takich jak wywiady, grupy fokusowe, obserwacje i ankiety otwarte.

Uogólnienie: Badacze ilościowi starają się uogólnić wyniki na większą populację, w oparciu o zasady prawdopodobieństwa i statystyki. Z drugiej strony, badania jakościowe koncentrują się na uogólnieniach koncepcyjnych, starając się zrozumieć kontekst i czynniki wpływające na konkretną grupę.

Subiektywizm a obiektywizm: Badania ilościowe dążą do obiektywizmu i powtarzalności, co oznacza, że różni badacze powinni dojść do tych samych wniosków podczas analizy danych. Badania jakościowe charakteryzują się podejściem, które uznaje subiektywność badaczy i ich własne interpretacje. Wielu badaczy może przeanalizować te same dane i dojść do nieco innych wniosków.

Ilościowe czy jakościowe?

Którą metodę wybrać do badania? Sugerujemy połączenie tych dwóch metod, ponieważ dobrze wykonane wzajemnie się uzupełniają. Ich połączenie może prowadzić do bardziej kompleksowego i zniuansowanego zrozumienia celu.

W Norstat mamy doświadczenie w obu podejściach i zbieramy dane za pomocą różnych metod. Wybierzemy metodę odpowiednią do Twoich potrzeb i dostosujemy sposób zbierania danych do Twojego badania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przeprowadzenie dokładnych badań rynkowych jest niezbędne do zrozumienia wszystkich aspektów rynku, na którym działa Twoja firma. W erze, w której konsumenci szukają uznania i zaspokojenia swoich potrzeb, badania rynku stają się nieocenionym atutem. Dowiedz się więcej o badaniach rynku poniżej.

Przewodnik po badaniach rynku

Badania rynku są podstawą świadomego podejmowania decyzji przez firmy. Dowiedz się, czym są badania rynku i jak skutecznie je przeprowadzać.

Dowiedz się więcej

Metody

Zapoznaj się z przeglądem różnych metod, których używamy do gromadzenia danych.

Dowiedz się więcej

Badania pierwotne i wtórne

Poznaj kluczowe różnice i zalety prowadzenia badań rynku pierwotnego i wtórnego.

Dowiedz się więcej