A person unboxing a package at home

In-Home-Usage tests

Der findes mange forskellige metoder til at indhente viden om forbrugernes holdning til og præferencer for bestemte produkter. Mens nogle af disse metoder er designet til meget specifikke produkter, er andre metoder mere fleksible og kan tilpasses forskellige krav og produkter. En af de mest alsidige metoder er In-Home usage test (IHUT). Det er en metode, der er relevant til test af en bred vifte af forskellige produkter og kan anvendes både kvalitativt og kvantitativt.

Oversigt over metoden

Selv om metoden er meget alsidig, er fællesnævneren for alle In-Home usage tests, at forbrugerne tester et produkt, som de normalt ville bruge det, i deres eget hjem. In-Home usage test projekter starter typisk med at rekruttere deltagere og sende testproduktet hjem til dem. Efter deltagerne har testet produktet, indsamles deltagernes feedback om deres oplevelser med produktet. Selvom strukturen of processen er den samme for alle projekter, er der et par ting, du bør overveje og tilpasse efter dit produkt og dine behov.

For det første skal du overveje en passende tidsramme som forbrugerne skal bruge for at kunne vurdere dit produkt. Det kan variere fra et par minutter (f.eks. hvis man spiser en chokoladebar) til flere dage (f.eks. hvis man gentagne gange smører sig ind i bodylotion for at få en blødere hud). De fleste deltagere i denne type undersøgelser vil også bruge testprodukterne på forskellige tidspunkter, afhængigt af hvornår det føles mest naturligt i deres dagligdag: Nogle deltagere vil teste produktet med det samme, andre vil vente til det passer bedst ind i deres daglige rutiner. Derfor bør du altid afsætte et par dage, uanset produktet. Vi diskuterer egnede produkter til In-Home usage test i det følgende afsnit. Lige nu vil vi gerne fokusere på, hvad det betyder for dataindsamlingen.

Afhængigt af tidsrammen kan du overveje forskellige metoder til dataindsamling til evaluering af produktet og produktoplevelsen. Den mest simple tilgang er at invitere alle deltagere til en onlineundersøgelse, efter at de har brugt produktet. Denne tilgang anbefales til de fleste In-Home usage test projekter. Ved projekter hvor brugen af produktet kan strække sig over længere tid, er det muligt at sende spørgeskemaer til deltagerne løbende. Det gør det muligt at dokumentere kundeoplevelsen i løbet af testperioden og dermed dokumentere alle faser af brugen. Man kan også overveje kvalitative metoder, som eksempelvis online dagbøger (med fotos, videoer) eller et online community for at få en dybere forståelse af, hvordan deltagerne egentlig bruger produkterne. Der er uendelige muligheder for at dokumentere brugen i denne type projekter.

Egnede produkter

Hvilken slags produkter egner sig til In-Home usage test? Det eneste ufravigelige krav er, at Disse produkter skal komme fra en langtidsholdbar kategori.Det betyder, at de skal kunne holde til at blive sendt med posten. Is er eksempelvis ikke velgenet til IHUT, da den ville smelte under transporten. I modsætning hertil kan IHUT være relevant, når det kommer til test af rengøringsprodukter, husholdningsartikler, små elektroniske husholdningsapparater, foder og produkter til kæledyr, skønheds- og kosmetikprodukter, værktøj, emballerede fødevarer, beklædningsgenstande og mange andre ting.

Det er en generel misforståelse, at det kun er nye produkter, der kan testes gennem IHUT. Faktisk kan IHUT bruges på alle stadier af produktets livscyklus, selvom spørgsmålstrukturen i selve undersøgelsen kan være en smule anderledes afhængigt af hvor i livscyklusen produktet befinder sig. Når du tester en prototype, vil du sandsynligvis være mest interesseret i, hvordan du optimerer produktet, så det udnytter sit fulde potentiale, før du rent faktisk lancerer det. For eksisterende produkter kan det vigtige spørgsmål være, hvordan produkterne differentierer sig og adskiller sig fra konkurrenterne, samt hvordan man tilpasser sin kommunikation til forbrugernes opfattelse af produktet. Sidst, men ikke mindst, kan test af produkter, der har været på markedet længe, hjælpe dig med at opdage mulige produktudvidelser, der kan fastholde eksisterende kunder, når markedet mister interessen for det oprindelige produkt.

Fordelene ved IHUT

Som nævnt er der flere alternativer til IHUT, især test af produkter i et dedikeret teststudie eller projektive metoder i onlineundersøgelser (“Hvordan ville du bruge…”). I stedet for at sammenligne alle disse mulige tilgange, vil vi gerne fremhæve nogle typiske fordele ved IHUT.

For mange produkter ser man effekten af brugen med en vis forsinkelse. Det kræver, at forbrugerne bruger produktet over flere dage. Tænk eksempelvis på en body lotion eller et træningsredskab. Det første indtryk holder måske ikke for hele produktoplevelsen. Denne effekt kan også vendes om. Forbrugerne kan i starten godt lide duften af et produkt, men kan føle en vis træthed, hvis de anvender det over en længere periode. At teste produkter i et studie giver dig ikke mulighed for at kaste lys over disse langtidseffekter af brugen.

Et andet aspekt er at give produkterne den rigtige kontekst for brugen. Forbrugerne kan tillægge brugen af produkterne en bestemt betydning, der går ud over de umiddelbare produktegenskaber. En chokoladebar kan ikke bare være lækker, den kan også fungere som belønning efter en stresset arbejdsdag. Dette kan kun identificeres, hvis produkterne testes i den rigtige kontekst.

Den rette kontekst er også vigtig i vores tredje punkt. Mange produkter skal passe ind i forbrugernes dagligdag og daglige rutiner. Det kan f.eks. gøre en stor forskel, om man tilbereder et måltid i en mikrobølgeovn eller på en pande. Nogle forbrugere kan også tilføje krydderier eller andre ingredienser til måltidet for at tilpasse det til deres individuelle smag. Generelt er det kun, hvis produkterne bruges i det rigtige miljø, f.eks. en personlig brug kan observeres.

Rekruttering af de rigtige deltagere

Der er et par ting, man skal overveje, når man rekrutterer deltagere til denne type undersøgelser. Afhængigt af målgruppen er online- eller telefoninterviews den foretrukne metode til at finde deltagere. Bortset fra screening af den rigtige målgruppe og indsamling af baggrundsinformation om tidligere erfaringer med produktkategorien, tjener disse interviews det formål at validere deltagernes tilgængelighed i testperioden, især hvis brugen skal dokumenteres i løbende dagbøger eller fællesskaber. Derudover skal den rigtige adresse til forsendelse af produkterne valideres.

Rekrutteringsprocessen bør også kommunikere forventninger og incitamenter. I mange tilfælde får deltagerne lov til at beholde testproduktet efter testperioden. Det anbefales dog at bruge yderligere incitamenter for at bevare motivationen gennem hele projektet og få nok deltagere til at give feedback i den endelige undersøgelse.

På trods af alle disse anstrengelser kan du stadig miste nogle af deltagerne i løbet af projektet. Det er derfor, du bør overveje Overrekruttering. Det optimale omfang afhænger af produktet, testperiodens varighed, de krævede opgaver for alle deltagere, muligheden for at sende påmindelser og den valgte incitamentsordning. Vi vil med glæde give dig et estimat af dit projekt.

Pakker

Afsendelse af produkter

Hvis produktet allerede er tilgængeligt i butikkerne, kan respondenterne blive bedt om selv at købe produktet og aflevere kvitteringen. I de fleste tilfælde skal produktet dog leveres til deltagerne. Den rigtige håndtering af forsendelsesprocessen er afgørende for IHUT projektets succes.

Det første man skal overveje er, om produktet kan være i deltagerens postkasse, eller om det skal modtages personligt eller afhentes på posthuset. Hvis undersøgelsen involverer test i flere lande, kan told også have indflydelse på leveringstider for nogle af deltagerne i projektet. Meget kan gå galt og påvirke hvordan projektet forløber. At vælge den rigtige pakkeservice kan gøre en kæmpe forskel for dit projekt.

Et andet punkt man skal overveje er overholdelse af databeskyttelse. Selvom produktet højst sandsynligt vil blive sponsoreret af producenterne, bør de ikke få deltagernes adresser så de kan sende produkterne direkte til testerne. Alle personligt identificerbare oplysninger om deltagerne skal holdes fortrolige. Det har betydning for, hvordan forsendelserne skal organiseres. Den nemmeste løsning er at levere alle produkterne til os, så vi kan distribuere dem individuelt til deltagerne uden at afsløre deres identitet over for slutkunden.

Endelig bør pakken indeholde et lille motivationsbrev med instruktioner om, hvornår man skal bruge produktet, og hvordan man dokumenterer brugen af det. Brevet bør også indeholde kontaktoplysninger til support, hvis deltagerne har problemer med at teste produktet eller få adgang til spørgeskemaet.

Kom godt i gang med IHUT

Som du kan se, giver IHUT os mange muligheder, men der er også nogle faldgruber, man skal undgå. Hvis du vil vide mere om denne metode, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil med glæde give dig et bud på løsning af dit projekt!

Kom godt i gang