Fokusgrupper

Vi rekrutterer de rigtige deltagere til dig! Deltagerne udvælges via en grundig screeningsproces, der omfatter både online panelrekruttering og offline metoder. Vores fokus på kvalitet sikrer, at de opfylder kriterierne og deltager i fokusgruppen på det aftalte tidspunkt. Udforsk metoden og dens fordele.

Hvad er en fokusgruppe?

En fokusgruppe er en kvalitativ metode, der ofte bruges i markedsanalyse, produktudvikling og samfundsvidenskab til at indsamle indsigter og holdninger fra en forskelligartet gruppe af mennesker om et bestemt emne, produkt, service eller idé. Formålet med en fokusgruppe er at udforske og forstå gruppens holdninger, overbevisninger, opfattelser og præferencer gennem gruppediskussioner og interaktioner.

Man bruger ofte indsigter fra fokusgrupper til at forfine produktdesign, udvikle marketingstrategier, vurdere kundetilfredshed eller undersøge holdninger til forskellige emner. Det er dog vigtigt at bemærke, at fokusgruppernes resultater ikke nødvendigvis kan generaliseres til hele befolkningen, da de repræsenterer synspunkterne hos den specifikke gruppe af deltagere, der var involveret i diskussionen.

Typer af fokusgrupper

Traditionelt blev fokusgrupper kun gennemført fysisk. Det indebærer, at 6-10 deltagere inviteres til et fysisk sted for at diskutere et bestemt emne inden for en bestemt tidsramme. Det medfører geografiske begrænsninger og gør det muligt kun at rekruttere deltagere inden for et ret lille område.

I de senere år er metoden dog blevet overført online. Der er nu flere muligheder og forskellige måder at gennemføre fokusgrupper på:

  • Traditionel fokusgruppe
  • Online fokusgruppe
  • Online chat (live chat)
  • Online community (længere tidshorisont)

Afhængigt af din valgte tilgang kan du gennemføre en fokusgruppe via enten en online-videoplatform eller onlinechats (også kaldet livechats), eller endda oprette onlinefællesskaber der kører over en længere priode med opgaver og spørgsmål. Online tilstedeværelsen fjerner begrænsningerne i forhold til deltagerens placering. Respondenter kan potentieltdeltage fra alle steder i verden.. Det giver dig mulighed for at inkludere folk fra mindre fremkommelige steder. Det kan dog også være en udfordring at udøve kontrol over interviewsituationen i en online kontekst.

Rekruttering af de rigtige deltagere

At rekruttere de rigtige deltagere til en fokusgruppe er afgørende for at opnå meningsfulde og brugbare indsigter. Det sikrer, at diskussionerne er relevante og forskelligartede, hvilket bidrager til undersøgelsens overordnede effektivitet og troværdighed.

Vi bruger en række forskellige metoder i vores rekruttering for at sikre en så repræsentativ sammensat gruppe som muligt, baseret på dine kriterier. Processen er ofte en kombination af at indsamle deltagere fra vores onlinepanel og gennem telefoninterviews. Afhængigt af emnet kan vi også rekruttere gennem andre metoder – og også gennem digitale og sociale medier.

Brug for hjælp til rekruttering?

Den specifikke tilgang der vælges, er baseret på, hvad der er bedst egnet til den givne situation. Vores anbefaling bygger typisk på erfaring fra lignende undersøgelser eller forskning på området.

Kom i kontakt med os