Fokus gruppe

Vi rekrutterer de rette kandidatene for deg! Deltakerne velges ut via en grundig prosess som omfatter både online panelrekruttering og offline metoder. Vårt fokus på kvalitet sikrer at de oppfyller kriteriene og deltar på økten til avtalt tid. Utforsk metoden og dens fordeler.

Hva er en fokusgruppe?

En fokusgruppe er en kvalitativ forskningsmetode som vanligvis brukes i markedsundersøkelser, produktutvikling og samfunnsvitenskap for å samle innsikt og meninger fra en mangfoldig gruppe mennesker om et bestemt emne, produkt, tjeneste eller idé. Formålet med en fokusgruppe er å utforske og forstå folks holdninger, tro, oppfatninger og preferanser gjennom gruppediskusjoner og interaksjoner.

Forskere bruker ofte innsikten fra fokusgrupper til å avgrense produktdesign, utvikle markedsføringsstrategier, vurdere kundetilfredshet eller utforske offentlige meninger om ulike spørsmål. Det er imidlertid viktig å merke seg at fokusgruppefunn ikke nødvendigvis kan generaliseres til hele befolkningen, da de representerer synspunktene til den spesifikke gruppen deltakere som er involvert i diskusjonen.

Typer fokusgrupper

Tradisjonelt ble fokusgrupper kun gjennomført fysisk. Som innebærer å invitere 6-10 deltakere til et fysisk sted, for å diskutere et navngitt emne for en fastsatt tidsramme. Dette kommer med begrensninger når det gjelder reise og kun å kunne rekruttere deltakere innenfor et ganske lite område.

Imidlertid har metoden blitt overført på nett de siste årene. Det er nå flere alternativer og forskjellige måter å gjennomføre fokusgrupper på:

  • Tradisjonell fokusgruppe
  • Nettfokusgruppe
  • Nettprat (live chat)
  • Nettsamfunn (lengre tidsramme)

Avhengig av din valgte tilnærming, kan du gjennomføre en fokusgruppe gjennom enten online videoplattformer eller online chatter (også referert til som live chat), eller til og med sette opp nettsamfunn med oppgaver og spørsmål over lengre tid. Den elektroniske tilstedeværelsen fjerner begrensningene for deltakerens plassering. Potensielt respondenter kan koble seg fra overalt i verden. Dette lar deg inkludere folk fra avsidesliggende steder, men utgjør også en utfordring for å utøve kontroll over intervjusituasjonen.

Rekruttere de rette deltakerne

Å rekruttere de riktige deltakerne til en fokusgruppe er avgjørende for å få meningsfull og handlingskraftig innsikt. Det sikrer at diskusjonene er relevante, mangfoldige og representative for målgruppen, noe som bidrar til forskningens generelle effektivitet og troverdighet.

Vi bruker en rekke forskjellige metoder i vår rekruttering for å sikre en representativ gruppe basert på dine kriterier. Prosessen er ofte en kombinasjon mellom å samle deltakere fra vårt nettpanel og gjennom telefonintervjuer. Avhengig av emnet kan vi også rekruttere gjennom andre metoder, og også gjennom digitale medier.

Trenger du hjelp med rekruttering?

Den spesifikke metoden vi velger er basert på hva som er best for den unike situasjonen, alltid vitenskapelig bevist, rettferdig for respondentene og bærekraftig for bransjen.

Ta kontakt