Kysytkö oikeita kysymyksiä, jotta saat datan, jota tarvitset?

Laadukkaan datan tuottaminen alkaa oikeiden kysymysten esittämisellä. Niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaakin, kysymysten muotoilu ja kyselytutkimusten suunnittelu parhaalla mahdollisella tavalla vaatii paljon osaamista.

Ennen kuin alamme kysellä kysymyksiä asiakkaidemme puolesta, suosittelemme, että asiakkaat kysyvät ensin itseltään joitakin kysymyksiä: Miten dataa tullaan käyttämään? Mitä päätöstä yrität tehdä? Keneltä sinun on kysyttävä? Mitä hypoteesia haluat testata?

Vastaukset tällaisiin kysymyksiin auttavat luomaan perustan sellaiselle kyselylle, joka antaa sinulle laadukasta dataa, jota tarvitset oikeiden päätösten tekemiseen, olipa kyse sitten siitä, että yrität ymmärtää brändiuskollisuutta paremmin tai etsit suuntaa uuden tuotteen pakkaussuunnitteluun.

Jotkut asiakkaat ovat miettineet näitä asioita jo paljon ennen kuin he ottavat meihin yhteyttä. Tästä huolimatta ei ole harvinaista, että markkinoijat tarvitsevat apua aiheiden, kohderyhmien ja hypoteesien testaamisessa.

Vinoumien minimointi

Yksi tärkeimmistä huomioon otettavista seikoista kysymysten valinnassa on vinoumien minimointi. Johdattelevat kysymykset, ennalta määritellyt vastaukset tai huonosti suunnitellut kyselyt voivat kaikki johtaa vääristyneisiin vastauksiin ja dataan, joka ei ole aidosti edustavaa.


On helppo jättää huomiotta, miten näkökulmamme voivat vaikuttaa valintoihin, joita teemme kysymysten muotoilussa, suunnittelussa ja vastausvalinnoissa. Ihmisten henkilökohtaisilla ennakkoajatuksilla on tapana vaikuttaa heidän ajattelumalleihinsa ja siihen, miten he muotoilevat tutkimuksiaan. Näiden vinoumien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme, kun teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa.


Vuosikymmenten kokemukseen nojautuen voimme auttaa asiakkaitamme pitämään kysymykset mahdollisimman neutraaleina ja laatimaan kyselyt mahdollisimman puolueettomasti. Vaikka jonkinasteista vinoumaa voi olla mahdotonta välttää, voit ryhtyä lisätoimiin varmistaaksesi, että kysymyksilläsi minimoit vinoumien riskin tuloksissa.

Pidä se yksinkertaisena

Norstatilla on vastuu paitsi asiakkaista myös paneelin jäsenistä. Kykymme toimittaa laadukasta dataa riippuu paneeliemme laadusta. Haluammekin muistuttaa asiakkaitamme siitä, että kyselytutkimuksen kysymyksiin vastaavat oikeat ihmiset, jotka muodostavat huolellisesti kootut paneelimme. Aivan kuten sinäkin, he voivat hämmentyä liian monimutkaisista tai epäselvistä kysymyksistä.


Siksi suosittelemme, että asiakkaat pitävät kysymyksensä yksinkertaisina. Sanavalinnoilla on väliä – ja kyselytutkimuksen asiantuntijamme voivat auttaa sinua tekemään valintoja, jotka tuovat vastaajille selkeyttä. Kysy sellaisia kysymyksiä, joihin osaisit helposti vastata itse. Vältä liian monimutkaisia sanamuotoja tai sitä, että yhdellä kysymyksellä yritetään kysyä kahdesta eri asiasta. Jos vastaajat eivät ymmärrä, mitä yrität kysyä heiltä, saadun datan laatu voi heikentyä.

Kysymysmuodot

Sanavalinnan lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös se, miten kysymykset on muotoiltu ja esitetty vastaajille. Norstatin kyselytutkimuksissa on useita erilaisia kysymystyyppejä, joiden avulla asiakkaamme voivat kerätä tarvitsemaansa tietoa.


Kysymysten esitystapa voi vaikuttaa siihen, miten vastaajat sitoutuvat kyselyyn ja miten he antavat vastauksia. Jos vastaajat joutuvat kohtaamaan suuren kysymystaulukon, jossa on 20 väittämää, jotka heidän on arvioitava, se voi tuntua liian ylivoimaiselta. Tällöin he jättävät vastaamisen kesken tai antavat vastauksensa nopeasti ja ajattelematta. Toisaalta 20 yksittäistä kysymystä sisältävän kyselyn näkeminen saattaa antaa vaikutelman, että kysely on pidempi, kuin se todellisuudessa on.


Yleisesti ottaen suosittelemme tasapainon löytämistä pituuden ja yksinkertaisuuden välillä ja erilaisten kysymysmuotojen käyttämistä, jotta paneelin jäsenten mielenkiinto säilyy ja he pysyvät mukana. Esimerkiksi eri kysymysmuotojen vuorottelu voi auttaa välttämään tylsistymistä. Tylsyyden välttäminen vähentää keskeyttämisriskiä, joka voi vääristää tutkimustuloksia.

Vastausvaihtoehdot

Kyselytutkimuksen tulokset voivat vääristyä myös ennakkoon määritettyjen tai huonosti harkittujen vastausvaihtoehtojen kautta. Jopa johdonmukainen ja monipuolinen kyselylomake, joka koostuu yksinkertaisista ja hyvin muotoilluista kysymyksistä, voi johtaa heikkolaatuiseen dataan, jos vastaajille ei anneta asianmukaisia tai kattavia vastausvaihtoehtoja.


Vaikka ennalta määritellyt luettelot voivat auttaa antamaan yksityiskohtaisia tietoja eri vaihtoehdoista, kuten esimerkiksi uuden tuotepakkauksen väristä, on tärkeää tarjota avoin vaihtoehto, jotta ihmisten ajatukset voidaan tallentaa tarkasti. Muuten mieltymystä yhteen väriin voivat vääristää vastaajat, jotka pitivät parempana toista vaihtoehtoa, mutta joiden oli pakko valita jokin ennalta määritellyssä luettelossa olevista vaihtoehdoista.


Positiivisia tai negatiivisia asenteita mitattaessa voi olla hyödyllistä antaa vastaajille mahdollisuus vastata asteikolla eikä binäärisellä “pidän tai en pidä” -vaihtoehdolla. Tarjoamalla asteikkoa asiakkaat voivat saada paremman käsityksen siitä, kuinka suuri osa vastaajista on asenteiltaan vahvasti johonkin suuntaan tai toiseen kallellaan. He saattavat myös huomata, että suuri osa vastaajista on itse asiassa välinpitämättömiä, mutta heidän oli pakko valita jompikumpi kahdesta vaihtoehdosta.

Asiakkaiden tarvitseman datan toimittaminen

Yhteenvetona voidaan todeta, että laadukkaan ja käyttökelpoisen datan tuottaminen edellyttää oikeiden kysymysten esittämistä. Oikeiden kysymysten esittämiseksi on otettava huomioon useita tekijöitä, kuten sanamuoto, kysymysmuoto ja vastausvaihtoehdot. Ensimmäisessä vaiheessa on selvitettävä datan käyttötarkoitus ja se, mitä päätöksiä sen perusteella tehdään. Vääristymien minimointi on ratkaisevan tärkeää, sillä ne voivat johtaa epäluotettavaan dataan.


Norstatin Täyden palvelun ansiosta voimme auttaa sinua kaikissa tutkimuksesi vaiheissa projektinhallinnasta ja kyselyn suunnittelusta tiedonkeruuseen ja toimittamiseen. Kysymysten esittäminen on toimintamme ytimessä, kun teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja kun toimitamme paneelimme jäsenille kyselytutkimuksia, jotka tarjoavat asiakkaillemme vastauksia ja korkealaatuista dataa, jota he tarvitsevat oikeiden päätösten tekemiseen.

Tutustu Täyteen palveluun

Saat tukea koko tiedonkeruuprosessin ajan. Varmistamme, että lopputuloksena on korkealaatuista dataa. Saat täyden tuen alusta loppuun.

Lue lisää