Norstat Nederland

Norstat Nederland ble etablert i 2021 og er resultatet av en sammenslåing av to av de ledende datainnsamlingsselskapene i landet: Respondenten.nl og CG Research. Norstat Nederland hjelper kunder med å samle inn data for å bidra til å utvikle bedre produkter og tjenester. Vi knytter deg til din målgruppe, hvor, når og hvordan du ønsker det.

Kontakt Norstat

Lokale data og service har betydning

Å forstå markedet ditt er avgjørende for å ta velinformerte beslutninger ettersom verden endrer seg raskt. Men du kan ikke ta de riktige avgjørelsene uten pålitelige data. Grunnlaget for alt vi gjør er bygget på å levere representativ data av høy kvalitet du kan stole på. Og vårt omfattende forbrukerpanel er kjernen i den oppgaven.

Forbrukerpanel for både kvalitativ og kvantitativ research

Norstatpanel er det eneste forbrukerpanelet i Nederland med paneldeltakere som deltar i både (online) kvantitativ og kvalitativ forskning. Med unike og svært engasjerte forbrukere i panelet vårt, gir vi kundene våre tilgang til et nøyaktig bilde av det nederlandske markedet og forbrukerne. Vår forpliktelse til representativ data av høy kvalitet sikrer at våre kunder kan ta informerte beslutninger i et raskt utviklende forretningsmiljø.
Norstatpanel er en pålitelig kilde for de som søker pålitelige data for markedsundersøkelser i Nederland.

Få et tilbud

Fleksibel og pålitelig datainnsamling for informert beslutningstaking

Vi begrenser oss ikke til en enkelt spesifikk metode; i stedet bruker vi det som fungerer best i hver situasjon for å levere de mest relevante dataene av høyeste kvalitet. Denne tilnærmingen gir våre kunder det beste grunnlaget for avgjørende analyser og beslutninger. Våre kvalitative og kvantitative forskningsmetoder sikrer pålitelig datainnsamling om alle typer emner og målgrupper.

Vår tilnærming

Vi samler inn og leverer data til alle typer bedrifter, både i offentlig og privat sektor. Vår ekspertise omfatter ulike datainnsamlingsmetoder, inkludert fokusgrupper, dybdeintervjuer, nettbaserte undersøkelser og hjemmebrukstester. Våre utvalgte digitale løsninger, TestingTime og Norstat Express, tilbyr en effektiv og rask måte å rekruttere brukere og samle tilbakemeldinger på.

I vårt toppmoderne forskningslokale i Amsterdam arrangerer vi intervjuer og fokusgrupper med forbrukere og B2B-målgrupper.

Snakk med oss

Vennligst informer oss om utfordringene du står overfor, så vil vi koble deg til en lokal ekspert som kan hjelpe deg.

Våre ansatte

Our offices

Amsterdam

Oostenburgervoorstraat 83
1018 MP Amsterdam
Nederland


31 (0)20 489 76 80
[email protected]