Norstat Norge

Norstat ble grunnlagt i Lillehammer i 1997 og er den ledende leverandøren av datainnsamling for markedsundersøkelser i Norge.

Kontakt Norstat

Lokale data er betydningsfulle

Ettersom verden endrer seg raskt, er behovet for å forstå markedet ditt helt avgjørende for å ta velinformerte beslutninger. Men du kan ikke ta de riktige avgjørelsene uten de riktige dataene. Grunnlaget for alt vi gjør i Norstat er bygget på å levere høykvalitets, representativ data du kan stole på. Og panelene våre er sentrale i det oppdraget. Statistikk kan levere et virkelighetsbilde, men bare hvis du har et representativt utvalg. Derfor er våre forbrukerpaneler bygget opp til å være representative, og kan gi svar på spørsmål om alle tema.

Norges største forbrukerpanel

Norstatpanel er Norges største forbrukerpanel. Med ekte og unike forbrukere i vårt panel tilbyr vi en helhetlig forståelse av det norske markedet. Vår forpliktelse til representativ data av høy kvalitet sikrer at våre kunder kan ta informerte beslutninger i et forretningslandskap i rask utvikling. Norstatpanel er den pålitelige kilden for de som søker pålitelige data for markedsundersøkelser i Norge.

Få et tilbud

Fleksible og pålitelige datainnsamlingsmetoder for informert beslutningstaking

Vi begrenser oss ikke til èn enkelt, spesifikk metode; i stedet bruker vi det som fungerer best i hver situasjon for å levere de mest relevante dataene av høyeste kvalitet. Denne tilnærmingen gir våre kunder det beste grunnlaget for avgjørende analyser og beslutninger. Våre kvalitative og kvantitative forskningsmetoder sikrer pålitelig datainnsamling om alle typer emner og målgrupper. Situasjonen avgjør metoden vi velger, men du kan stole på at den er vitenskapelig testet, rettferdig for respondentene og bærekraftig for industrien.

Våre metoder

Vi samler inn og leverer data til alle typer bedrifter, både i offentlig og privat sektor. Vår ekspertise inkluderer et bredt spekter av datainnsamlingsmetoder, inkludert telefonintervjuer, nettbaserte undersøkelser, smakstester, personlige intervjuer, fokusgrupper, dybdeintervjuer, reiseintervjuer og mystery shopping.

I Norge har vi 120 stasjoner for telefonintervju, fordelt på to lokasjoner i Trondheim og Lillehammer. Disse avdelingene gjennomfører intervjuer med både forbrukere og B2B-målgrupper. Våre smakstester gjennomføres i våre sentralt beliggende kontorer nær Rådhuset i Oslo.

Alle våre systemer og prosedyrer er i samsvar med ESOMARs regler og forskrifter.

Kundecase

Ta kontakt med oss

Vennligst informer oss om utfordringene du står overfor, så vil vi koble deg til en lokal ekspert som kan hjelpe deg.

Utvalgte artikler

Vi introduserer Norstat Quarterly Data: Gjør det lettere å føle pulsen i Europa

Norstat vil hvert kvartal publisere resultatene av en undersøkelse gjennomført i 15 forskjellige land over hele Europa.

Les mer

Norstat og Testflow inngår et samarbeid, og åpner for helt nye muligheter innen brukertesting.

Samarbeidet tilbyr effektiv innsamling av kvalitative tilbakemeldinger fra målgruppen via Testflows selvbetjeningsplattform med integrasjon til Norstatpanel.

Les mer

Norstat anskaffer Polling & Statistics

Med hovedkontor i Oslo og intervjuere over hele landet var Polling & Statistics en raskt voksende datainnsamlingsleverandør i Norge.

Les mer

Våre ansatte

Our offices

Oslo

Norstat Norge AS
Fridtjof Nansens Plass 5
0160 Oslo
Norge


47 21 300 300
[email protected]

Lillehammer

Norstat Norge AS
Lillehammer
Elvegata 19
2609 Lillehammer
Norge


47 61 50 48 00
[email protected]

Trondheim

Norstat Norge AS
Feltavdelinger Trondheim
Bassengbakken 1
7042 Trondheim
Norge


47 73 20 62 62
[email protected]