Norstat Quarterly Data: Hoe het werkt en wat het je vertelt

Het concept is de creatie van Nikolaj Voulfsbach van Norstat, die zich tijdens de pandemie realiseerde hoe belangrijk kwaliteitsdata is bij het vormen van de opvattingen en veronderstellingen van mensen over consumenten in hun eigen en andere landen. Hieronder beantwoordt hij een paar vragen over wat er achter de kwartaalcijfers van Norstat zit en wat mensen de komende maanden en jaren kunnen verwachten.

Hoe zou je het initiatief Norstat Quarterly Data omschrijven?

Norstat Quarterly Data heeft als doel om data van hoge kwaliteit te verzamelen en te presenteren over verschillende markten om het gemakkelijker te maken om jouw mensen te kennen. Het biedt een momentopname van wat mensen denken en voelen op een bepaald moment dat kan dienen als een basislijn voor iedereen die geïnteresseerd is in het beoordelen van de stemming of mentaliteit in een specifiek land.

We willen het gemakkelijker maken voor ons allemaal om meer te weten te komen over de wereld om ons heen – om vertrouwen te hebben in de veronderstellingen die we maken over wat mensen denken in Italië, Denemarken of het Verenigd Koninkrijk. En door elk kwartaal nieuwe enquêtes uit te voeren, kunnen mensen ook bijhouden hoe antwoorden in de loop van de tijd veranderen. Het zal ons allemaal helpen om te zien wanneer de meningen in elk land beginnen te verschuiven en zo trends door de jaren heen te meten.

Norstat Quarterly Data is voor ons ook een manier om te laten zien wat we in verschillende markten kunnen op het gebied van dataverzameling en visualisaties.

Hoe beslis je welke vragen je moet stellen?

Het is eigenlijk een heel proces geweest. Aan de ene kant zijn er geen grenzen aan de vragen die we zouden kunnen stellen. Maar in werkelijkheid hebben we een vrij goed idee van de thema’s en onderwerpen die het meest zinvol zijn voor Norstat Quarterly Data.

Bij Norstat doen we jaar in jaar uit onderzoek dat data van hoge kwaliteit oplevert. En die ervaring, gecombineerd met de deskundigheid van mijn collega’s, hielp ons te bepalen welke vragen we wilden opnemen.

Een van de grootste uitdagingen was het vinden van de beste manier om de enquête “toekomstbestendig” te maken – een mix van vragen vinden die relevant zouden zijn over een langere periode om een beeld te schetsen van hoe houdingen in de loop van de tijd veranderen.

Uiteindelijk zijn we uitgekomen op 15 vragen die volgens ons de grootste invloed hebben op de dagelijkse keuzes en houdingen van mensen, en hebben we ze samengevoed in drie categorieën: Gemeenschap, Kwaliteit van leven & gezondheid en Consumptie.

Wat kunnen we verwachten te leren van Norstat Quartely Data Wat vertelt het ons?

Via ons online dashboard en marktspecifieke rapporten kunnen we de mening van de bevolking in verschillende landen meten, zodat iedereen een beter inzicht krijgt in de mentaliteit of stemming van de samenleving op een bepaald moment.

Het concept is om een aantal feiten op topniveau te geven over belangrijke maatschappelijke onderwerpen en trends die waarschijnlijk invloed zullen hebben op de manier waarop we ons gedragen. Het geeft antwoorden aan iedereen die wil weten hoe mensen op dit moment tegen de samenleving in Frankrijk, Nederland of Polen aankijken.

De data die we leveren – dat XX procent van de Duitsers dit denkt, of dat YY procent van de Noren zich daar zorgen over maakt – zijn gebaseerd op robuuste data van hoge kwaliteit die zijn verzameld via onze panels. Ik denk dan ook niet dat het overdreven is om te zeggen dat Norstat Quarterly Data in de kern feiten produceert. Het komt neer op een voortdurende stroom van nieuwe feiten over de 15 landen die onder het initiatief vallen.

Maar de taak om uit te zoeken wat die feiten precies betekenen of waarom de dingen eruit zien zoals ze eruit zien, laten we aan anderen over. We stellen geen diagnose of bevelen geen specifieke behandeling aan.

Wat hoop je dat Norstat Quarterly Data in de toekomst kan bereiken?

Om eerlijk te zijn hoop ik echt dat het mensen aan het praten krijgt – niet alleen klanten en potentiële klanten, maar ook het grote publiek. Dat het helpt om gesprekken en discussies over grenzen heen op gang te brengen op basis van feiten, in plaats van halve waarheden, verkeerde informatie en achterhaalde stereotypen.

Als we één ding hebben geleerd in de nasleep van Covid, is het hoe snel omstandigheden kunnen veranderen. Het is belangrijk om te weten wat mensen vandaag denken, maar realiseer je ook dat die opvattingen er over een paar maanden anders uit kunnen zien.

Ik hoop dat de data in elke Norstat Quarterly Data een momentopname kunnen zijn die de stemming van het moment vastlegt en dient als een record dat later kan worden vergeleken tussen markten en door de tijd heen, zodat we allemaal onze mensen en onze wereld beter kunnen leren kennen.

Ontdek Norstat Quarterly Data

Maak gebruik van rapporten en artikelen.

Ontdek het nu