Norstat Quarterly Data: Jak to działa i co może powiedzieć

Koncepcja ta jest pomysłem Nikolaja Voulfsbacha z Norstat, który podczas pandemii zdał sobie sprawę ze znaczenia danych jakościowych w kształtowaniu poglądów i założeń ludzi na temat konsumentów w ich własnych i innych krajach. Poniżej odpowiada na kilka pytań dotyczących tego, co kryje się za kwartalnymi danymi Norstat i czego można się spodziewać w nadchodzących miesiącach i latach.

Jak opisałbyś inicjatywę Norstat Quarterly Data?

Norstat Quarterly Data ma na celu gromadzenie i prezentowanie wysokiej jakości danych z kilku rynków, aby ułatwić poznanie swoich pracowników. Oferuje on migawkę tego, co ludzie myślą i czują w danym momencie, która może służyć jako punkt odniesienia dla każdego, kto jest zainteresowany oceną nastroju lub sposobu myślenia w danym kraju.

Naprawdę chcemy ułatwić nam wszystkim poznanie otaczającego nas świata – abyśmy mieli pewność co do założeń, które przyjmujemy na temat tego, co myślą ludzie we Włoszech, Danii czy Wielkiej Brytanii. Przeprowadzanie nowych ankiet co kwartał pozwala również śledzić, jak odpowiedzi zmieniają się w czasie. Pomoże to nam wszystkim zobaczyć, kiedy poglądy w każdym kraju zaczynają się zmieniać, a tym samym zmierzyć trendy w czasie.

Norstat Quarterly Data to także sposób na zademonstrowanie naszych możliwości na kilku rynkach w zakresie gromadzenia i wizualizacji danych.

Jak zdecydować, jakie pytania zadać?

To był całkiem ciekawy proces. Z jednej strony nie ma ograniczeń co do pytań, które moglibyśmy zadać. W rzeczywistości jednak mamy całkiem niezłe pojęcie o tematach i zagadnieniach, które mają największy sens dla Norstat Quarterly Data.

Przeprowadzanie ankiet, które generują wysokiej jakości dane, jest tym, co robimy w Norstat rok po roku. To doświadczenie, w połączeniu z kompetencjami moich kolegów, pomogło nam określić, jakiego rodzaju pytania chcieliśmy uwzględnić.

Jednym z największych wyzwań było znalezienie najlepszego sposobu na “zabezpieczenie” ankiety na przyszłość – znalezienie zestawu pytań, które byłyby istotne w dłuższym okresie czasu, aby pomóc nakreślić obraz jak postawy zmieniają się w czasie.

Ostatecznie zdecydowaliśmy się na 15 pytań, które naszym zdaniem mają największy wpływ na codzienne wybory i zachowania ludzi, i pogrupowaliśmy je w trzy kategorie: Społeczność, Jakość życia i zdrowie oraz Konsumpcja.

Czego możemy się spodziewać po danych kwartalnych Norstat? Co nam to mówi?

Dzięki naszemu internetowemu pulpitowi nawigacyjnemu i raportom specyficznym dla rynku możemy mierzyć puls populacji w kilku krajach, dzięki czemu każdy może lepiej radzić sobie z nastawieniem lub nastrojem społeczeństwa w danym momencie.

Koncepcja polega na dostarczeniu pewnych faktów na najwyższym poziomie na temat ważnych tematów społecznych i trendów, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki się zachowujemy. Dostarcza odpowiedzi każdemu, kto chce wiedzieć, jak ludzie obecnie postrzegają społeczeństwo we Francji, Holandii czy Polsce.

Dostarczane przez nas dane – że XX procent Niemców uważa to, lub że YY procent Norwegów jest zaniepokojonych tym – opierają się na solidnych, wysokiej jakości danych zebranych z naszych paneli. W rezultacie nie sądzę, aby przesadą było stwierdzenie, że w swej istocie Norstat Quarterly Data tworzy fakty. Oznacza to ciągły napływ nowych faktów na temat 15 krajów objętych inicjatywą.

Jednak zadanie ustalenia, co dokładnie oznaczają te fakty lub dlaczego rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają, pozostawiamy innym. Możemy zmierzyć puls, ale nie możemy postawić żadnej diagnozy ani zalecić konkretnego leczenia.

Patrząc w przyszłość, jak Pan sądzi co Norstat Quarterly Data może osiagnąć?

Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że dzięki temu ludzie zaczną rozmawiać – nie tylko klienci i potencjalni klienci, ale także ogół społeczeństwa. Pomaga rozpocząć rozmowy i dyskusje ponad granicami, w oparciu o fakty, a nie półprawdy, dezinformacje i przestarzałe stereotypy.

Jeśli jest jedna rzecz, której nauczyliśmy się po Covid, to to, jak szybko okoliczności – a tym samym postawy – mogą się zmienić. Ważne jest, aby wiedzieć, co ludzie myślą dzisiaj, ale także zdawać sobie sprawę, że te poglądy mogą wyglądać inaczej za kilka miesięcy.

Mam nadzieję, że dane zawarte w każdym kwartalniku Norstat będą migawką, która uchwyci nastrój chwili i posłuży jako zapis, który można później porównać na różnych rynkach i w czasie, abyśmy wszyscy mogli lepiej poznać naszych ludzi i nasz świat.

Przeglądaj Norstat Quarterly Data

Korzystaj z raportów i artykułów.

Odkryj teraz