Jak zwiększyć wiedzę o klientach dzięki danym konsumenckim

Przy tak dużej ilości danych klientów z wewnętrznych źródeł, które są łatwo dostępne, firmy mogą ulec pokusie, by uwierzyć, że mają wszystko, czego potrzebują, aby naprawdę poznać swoich klientów. Jednak bez zewnętrznych danych konsumenckich ryzykują utratę cennych spostrzeżeń.

W coraz bardziej cyfrowym świecie firmy mogą dowiedzieć się znacznie więcej o swoich klientach. Kliknięcia na stronie internetowej, przeglądanie sklepu internetowego i transakcje płatnicze mogą zapewnić firmom bezprecedensową ilość danych. Dane, które mogą dostarczyć wskazówek na temat zachowań klientów i trendów.

Tworzenie solidnego panelu konsumenckiego

Potencjał danych konsumenckich do odblokowania głębszych i bardziej wartościowych informacji o klientach zależy od tego, czy dane te pochodzą z dużych, solidnych i aktywnie zarządzanych paneli konsumenckich. Zaczyna się to od “respondentocentrycznego” podejścia do rekrutacji panelowej i gromadzenia danych.

Rekrutacja powinna odbywać się za pośrednictwem starannie dobranych kanałów rekrutacyjnych zarządzanych w celu zapewnienia jakości w całym procesie rekrutacji, takich jak rozmowy telefoniczne, a nie publiczna strona rejestracyjna. Tworzy to bezpośrednią relację z panelistami, co z kolei chroni przed fałszywymi użytkownikami i tendencyjnością samoselekcji.

Panele konsumenckie muszą być również wystarczająco duże, aby były naprawdę reprezentatywne dla populacji. Korzystanie z różnorodnych metod i źródeł pomaga zapewnić dużą liczbę odpowiedzi wymaganą do wygenerowania statystycznie istotnych wyników.

Oprócz solidnych metod rekrutacji, wysokiej jakości panele badawcze rynku konsumenckiego wymagają również dużej selekcji i aktywnego zarządzania. Drobne zachęty i nagrody, na przykład, utrzymują zaangażowanie panelistów i przypominają im, że udzielane przez nich odpowiedzi są ważne. Bieżące kontrole i inne środki zapewniania jakości również pomagają zidentyfikować i wyeliminować osoby “przeklikujące” pytania lub nieuczciwych użytkowników.

Podsumowując, wysokiej jakości dane konsumenckie mogą pomóc firmom uzyskać większe i lepsze informacje z coraz większej ilości wewnętrznych danych klientów, które są już na wyciągnięcie ręki. Preferowanym źródłem tych danych są wyniki ankiet przeprowadzanych na solidnych, dobrze zarządzanych panelach konsumenckich.

Przeczytaj więcej o naszym wysokiej jakości panelu konsumenckim

Norstatpanel – prawdziwe odpowiedzi od prawdziwych ludzi

W Norstat otrzymujesz prawdziwe dane zebrane od prawdziwych ludzi – naturalny punkt wyjścia dla wszelkich badań rynkowych. Aby następna decyzja była właściwa.

Czytaj więcej

Jakość paneli jest dla nas najważniejsza

Istnieje wiele różnic w sposobie rekrutacji, kontroli i utrzymywania paneli online. Różni dostawcy danych wybierają różne kierunki, z różnymi rezultatami. Sposób, w jaki działamy i rozwijamy nasze panele, koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości danych.

Czytaj więcej