Täisteenus – täielik kontroll andmekogumise üle

Toetame teid kogu andmekogumisprotsessi vältel. Tagame kõrgeima kvaliteediga andmed. Toetame teid protsessi algusest lõpuni.

Alusta siit

Professionaalne tugi igas etapis

Meie kliendid hindavad kvaliteeti ja kiirust. Andmete kogumise automatiseerimine tagab kiiruse ja tõhususe, ning kindel kvaliteedi tagamine kindlustab usaldusväärsed andmed. Saate osa asjatundlikkusest, kiirusest ja paindlikkustest, mis aitab teid eesmärgile lähemale.

1

Projektijuhtimine

Tänu pikaajalisele kogemusele Eesti turul, on projektijuhtidel laiapõhjaline kogemus erinevate uuringumeetoditega küsitluste läbiviimisel. See võimaldab meie klientidel saada kvaliteetseid tulemusi.

2

Uuringute programmeerimine

Meie kogenud programmeerijad ja andmetöötlejad rakendavad enda oskusi, kogumaks vastajatelt tõepärane info. Veebiküsitlused on kasutajasõbralikud ja kaasahaaravad ning töötavad igas seadmes.

3

Andmete kogumine

Vähesed tunnevad oma vastajaid nagu meie tunneme. See põhineb usaldusväärsel ja kaasaval suhtel, tänu millele on meil võimalik koguda vajalikke vastuseid. Olenemata sellest, kas tegemist on kvalitatiivse või kvantitatiivse kogumismeetodiga, toimetame alati võimalikult efektiivselt ja pakume kompromissitut kvaliteeti.

4

Andmete esitlus

Saate soovitud formaadis põhjaliku ülevaate andmetest. Pakume andmete haldamist, korrastamist, vormindamist, aruandlust ning visualiseerimist, tabeleid ja graafikuid. Andmaks teile põhjalikke teadmisi ja pakkumaks täiuslikku baasi tõlgenduste loomiseks.

Turu juhtiv vastajate paneel

üle 4 miljoni liikme

Pakume andmeid, mis on kogutud päris inimestelt, mida saab usaldada ja mis aitavad meie kliente oluliste otsuse tegemisel.

Projektijuhtimine

Meie projektijuhid on kiired ja asjatundlikud ning pühenduvad teie uurimisprojektile:

 • Paindlikkus ja kogemus: Meie projektijuhid omavad mitmekülgset ning pikaajalist kogemust, mille põhjal oskame soovitada sobivaimat viisi andmete kogumiseks. Meie teadmised tagavad teie jaoks vajaliku paindlikkuse.
 • Isikupärastatud ja kohalik: Me võtame teie projekti enda hoolde, pakkudes personaalset nõustamist algusest lõpuni. Meie personaalne lähenemine koos kohaliku projektijuhi ja globaalse võimekusega tagavad kõrged standardid.
 • Unikaalsed lahendused edu saavutamiseks: Iga projekt on ainulaadne. Kohandame oma lähenemisviisi vastavalt teie uurimuse vajadustele, et saaksite saavutada oma eesmärgid.

Uuringute programmeerimine

Meie kogenud programmeerijad ja andmetöötlejad rakendavad enda oskusi, et koostada kaasahaaravaid ja kasutajasõbralikke küsitlusi, kogumaks vastajatelt tõepärane info. Sellega saavutame suurema vastajate kaasatuse:

 • Kaasaegne uuringudisain: Programmeerijad annavad parima, et saavutada teie jaoks kvaliteetne tulemus.

 • Kasutajasõbralik keskkond: Küsitlused on loodud võimalikult kasutajasõbralikuks ja kaasahaaravaks ning on kättesaadav igas seadmes, maksimeerimaks vastajate kaasamist.

 • Tõhus andmekogumine: Meie programmeeritud uuringud maksimeerivad andmekogumise tõhusust.

Andmete kogumine

Andmekogumise automatiseerimine võimaldab meil tagada kiiruse ja ranged kvaliteedi nõuded aitavad meil tagada andmete kvaliteedi ning usaldusväärsuse.

 • Põhjalikud teadmised: Tänu meie teadmistele andmetest, on meie vastajate võrgustik üks Euroopa parimaid, pakkudes andmeid, mis on teie uuringute jaoks päriselt asjakohased.

 • Pikaajalised suhted: Meie võrgustik, mis põhineb pikaajalistel partnerlussuhetel ja pideval arenemisel, tagab usaldusväärsed ja kvaliteetsed andmed.

 • Tõhusus ja kvaliteet: Eelistame meetodeid, mis on tõhusad ning tagavad kvaliteedi, andes teile võimaluse saavutada oma eesmärgid.

 • Paindlikkus: Kohandades meie andmekogumisviise täpselt teie uurimisvajadustega, saame tagada, et teie uuringu jaoks kasutatakse kõige sobivamat meetodit.

Andmete esitlus

Tagame teile korrastatud andmed, mis võimaldavad teil teha teadlikke ja usaldusväärseid otsuseid:

 • Põhjalik ülevaade andmetest: Saate ülevaate andmetest soovitud formaadis, mis on kohandatud teie nõudmistele.

 • Andmehaldus: Tegeleme kõigi andmehalduse aspektidega alates toorandmete puhastamisest vormindamise ja aruandluseni, tagamaks puhtad ja korrastatud andmed.

 • Visualiseerimine ja aruandlus: Meie teenused hõlmavad andmete visualiseerimist ja tabelite koostamist, lihtsustamaks teie jaoks sisulise ülevaate saamise.

 • Visualiseerimine ja aruandlus: Pakume andmete visualiseerimist, tabelite ja diagrammide koostamist, mis võimaldavad sisust lihtsalt ja kiirelt ülevaate saada

Seotud artiklid

"Õigeid otsuseid ei saa teha kvaliteetsete andmeteta"

Norstati tegevjuht Erling J.B. Eriksen selgitab, miks on kvaliteetsete andmete kogumine nii oluline ja kuidas Norstat püüab vahendada tõepäraseid andmeid, et kliendid, tarbijad ja tavakodanikud saaksid oma maailma tundma õppida.

Loe lähemalt

5 peamist põhimõtet hea küsimustiku koostamiseks

Küsimustike koostamisel tehakse tihti üldlevinud vigu, olenemata sellest, kas tegemist on telefoni-, silmast silma või veebiküsitlusega. Siin on viis põhiprintsiipi, mille põhjal küsimustikke koostada.

Loe lähemalt

Neli tavalist viga küsimustike koostamisel

Uuringumaailmas võib paljutki valesti minna. Küsimustiku halb disain ei pea olema üks neist ning see on hõlpsasti välditav. Oleme välja selgitanud kõige levinumad vead.

Loe lähemalt

Toetus igal sammul

Saate kvaliteetsed andmed, mis on kogutud meie vastajate paneelidest. Saate osa asjatundlikkusest, kiirusest ja paindlikkustest, mis aitab teid eesmärgile lähemale.

Alusta siit