Norstat Litauen

Norstat Litauen ble grunnlagt og en del av Norstat Group i 2008, og er den ledende leverandøren av datainnsamlingstjenester for markedsundersøkelser i Litauen.

Kontakt Norstat

Lokale data og service har betydning

Verden forandrer seg raskt, og behovet for å forstå markedet er avgjørende for å kunne ta velinformerte beslutninger. Du kan imidlertid ikke ta de riktige beslutningene uten de riktige dataene. Grunnlaget for alt vi gjør i Norstat er å levere representative data av høy kvalitet som du kan stole på. Panelene våre er en sentral del av dette oppdraget. Statistikk kan i bunn og grunn levere sannheten, men bare hvis du har et virkelig representativt utvalg. Våre forbrukerpaneler er virkelig representative, og gir svar på spørsmål om alt. Med høy kundetilfredshet og konsistente tilbakemeldinger er vår kundeservice kjent for sin eksepsjonelle fleksibilitet, lokale tilstedeværelse og raske levering. Våre dedikerte lokale prosjektledere sørger for at du har de riktige dataene akkurat når du trenger dem.

Vårt markedsledende forbrukerpanel i Litauen. Få svar – fra ekte mennesker
Norstatpanel er et av Litauens ledende forbrukerpaneler. Med ekte og unike forbrukere i panelet vårt tilbyr vi en omfattende forståelse av det litauiske markedet og forbrukerne. Vår forpliktelse til å levere representative data av høy kvalitet sikrer at kundene våre kan ta informerte beslutninger i et forretningslandskap som er i rask utvikling. Norstatpanel er den pålitelige kilden for de som søker pålitelige data for markedsundersøkelser i Litauen. Vi tilbyr panelmedlemmene våre lokal støtte for å forbedre panelopplevelsen deres.

Få et tilbud

Fleksibel og pålitelig datainnsamling for informert beslutningstaking

Vi begrenser oss ikke til én bestemt metode, men tar i bruk det som fungerer best i hver enkelt situasjon for å levere de mest relevante dataene av høyeste kvalitet. Denne tilnærmingen gir kundene våre det beste grunnlaget for viktige analyser og beslutninger. Våre kvalitative og kvantitative forskningsmetoder sikrer pålitelig datainnsamling om alle typer emner og målgrupper. Målet med forskningen og innsikten din avgjør hvilken metode vi velger, men du kan stole på at den er vitenskapelig testet, rettferdig overfor respondentene og bærekraftig for bransjen.

Vår tilnærming

Vi samler inn og leverer data til alle typer virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Vår ekspertise omfatter et bredt spekter av datainnsamlingsmetoder, blant annet telefonintervjuer, nettbaserte undersøkelser, smakstester, personlige intervjuer, fokusgrupper, dybdeintervjuer og mystery shopping.
I Litauen har vi 30 telefonintervjuere som ledes fra vårt kontor i Vilnius. De gjennomfører intervjuer med både forbrukere og B2B-målgrupper. 50 personlige intervjuere er spredt over hele Litauen for å dekke hele landet.
Vi tilbyr pakker som er skreddersydd for å matche dine ulike behov. Alt fra å få tilgang til panelet og håndtere undersøkelsen selv, til å la oss gjøre alt for deg. Kanskje har du kun behov for en rask nettbasert undersøkelse eller andre digitale produkter. Vi gir deg data du kan stole på – for beslutninger som betyr noe.

Alle våre systemer og prosedyrer er i samsvar med ESOMARs regler og forskrifter.

Kundecase

Snakk med oss

Vennligst informer oss om utfordringene du står overfor, så vil vi koble deg til en lokal ekspert som kan hjelpe deg.

Våre ansatte

Our offices

Norstat Litauen

UAB “Norstat LT”
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius
Litauen


370 5 2639 137
[email protected]