Četras biežāk pieļautās kļūdas, izstrādājot anketas

Pētniecības jomā ir daudz lietu, kas var noiet greizi. Sliktai anketas izstrādei nav jābūt vienai no tām, un no tā var viegli izvairīties. Mēs esam identificējuši dažas visbiežāk pieļautās kļūdas.

Nepareiza mērķgrupas izvēle

Pārsteidzoši bieži anketas netiek izstrādātas pareizai mērķgrupai, un ir vairāki faktori, kas var noiet greizi.

Sāksim ar izlasi: Ja vēlaties saprast visu sava produkta tirgu, nepietiek, ja jautājat tikai (biežajiem) produkta lietotājiem.. Šiem cilvēkiem, protams, ir labs priekšstats par to, kā patiesībā darbojas jūsu produkts, taču viņi jau ir zināmā mērā saistīti ar zīmolu. Viņu viedoklis ir balstīts uz iepriekšējo pieredzi ar jūsu zīmolu, un to nevar attiecināt uz visiem attiecīgā segmenta patērētājiem. Cilvēki, kuri jau lieto jūsu produktu, nepalīdzēs jums saprast to patērētāju iemeslus un motivāciju, kuri to neizmanto, to patērētāju slēptās vajadzības, kuri neuzskata jūsu produktu par atbilstošu, vai to, kā uzrunāt potenciālos patērētājus, kuri vēl pilnībā nezina par jūsu produktu vai zīmolu. Lieta tāda, ka lielākajā daļā izlašu ir jāiekļauj vairāk nekā tikai attiecīgās tēmas pamatauditorija. Iespējams, tiem pat vajadzētu būt reprezentatīviem attiecībā uz visiem iedzīvotājiem. Pretējā gadījumā atgriezeniskā saite var būt ļoti vienpusēja.

Vēl viena bieži sastopama kļūda ir nepareiza izlases lieluma izvēle. Ja jūsu datu kopa ir pārāk maza, ir ļoti grūti izdarīt ticamus secinājumus, pamatojoties uz datiem. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad vēlaties salīdzināt dažādas izlases apakšgrupas, piemēram, salīdzināt zīmola atpazīstamību starp konkrēta žurnāla (kurā tiek reklamēts jūsu zīmols) lasītājiem ar zīmola atpazīstamību starp nelasītājiem. Visiem segmentiem jābūt pārstāvētiem ar pienācīgu izlases lielumu kopējā pētījumā, ja nevēlaties, interpretējot datus, sākt spekulēt par tiem.

Bet pat ja izlase ir veidota pareizi, tas nenozīmē, ka jūsu anketa ir pilnībā izstrādāta jūsu mērķa grupai. Ja vēlaties uzklausīt bērnu vai mazāk izglītotu cilvēku viedokli, jums ir nepieciešams pievērst īpašu uzmanību valodai.. Iespējams, pat apsveriet iespēju sarežģītas idejas un jēdzienus ilustrēt ar attēliem, lai padarītu tos saprotamākus. Turpretī, ja jūsu mērķauditorija ir lēmumu pieņēmēji, anketas tonim un izskatam jābūt citādam. Īsāk sakot, jūsu anketai ir jāatsaucas uz jūsu mērķa grupu. Šis arguments var būt nedaudz kvalitatīvs un prasa zināmu empātiju. Turpmākajās nodaļās tiks sniegti daži vispārīgāki principi, lai radītu labu, uz respondentu orientētu lietotāja pieredzi.

Nepareiza lietotāju pieredzes veidošana

Līdzīgi kā nepievēršot uzmanību aptaujas tonim, daudzi cilvēki kļūdās, veidojot aptaujas anketas, neņemot vērā lietotāja pieredzi. Mūsu pieredze rāda, ka, izstrādājot aptaujas, vienmēr ir jāpiemēro uz respondentu orientēta pieeja, jo lietotāju pieredze ir ļoti svarīga.

Ja neizstrādāsiet anketu, lai nodrošinātu lielisku lietotāja pieredzi, jums neizdosies iesaistīt savu mērķgrupu(-as). Atbildēšana uz aptaujām var būt garlaicīga, tāpēc dariet visu iespējamo, lai padarītu to aizraujošu.. Pārliecinieties, ka jautājumi ir īsi un vienkārši. Lai iesaistītu respondentu, ir lietderīgi dažādot jautājumu veidus, kā arī izmantot interaktīvas iespējas, piemēram, slīdņus vai attēlu kartes. Ja tas atbilst aptaujas veidam, varat pat izmantot ilustrācijas, videoklipus vai citus elementus, lai uzturētu respondenta interesi un motivāciju.

Lai gan vizuālie elementi ir ļoti svarīgi, neaizmirstiet pievērst uzmanību arī teksta elementiem. Centieties, lai tie būtu pēc iespējas saprotamāki. Īpaši no pirmajiem aptaujas jautājumiem ir atkarīgs, vai respondents zaudēs interesi vai turpinās to pildīt. Tāpēcpirmais iespaids par anketu ir ļoti svarīgs un vienmēr jācenšas padarīt sākumu pēc iespējas saistošāku. Paturiet prātā, ka pētījuma sākumā nedrīkst uzdot jautājumus, kas prasa daudz domāšanas vai lasīšanas, lai izvairītos no tā, ka cilvēki pārtrauc dalību aptaujā. Centieties arī neizmantot garus sarakstus, kas prasa daudz ritināšanas vai daudz atkārtojošos jautājumus sākumā. Sāciet ar dažiem viegliem jautājumiem kā iesildīšanos un, ja iespējams, mēģiniet atvērtos jautājumus pārcelt tālāk. Pat vēl labāk, ja jūs varat panākt, ka atbildes uz tiem ir brīvprātīgas. Turklāt pārliecinieties, ka jūs neuzspiežat respondentus ieņemt nostāju, ja viņi to nevēlas. Vienmēr ietveriet neitrālu vidus pozīcijuslīdņiem un iespēju “nezinu” vairāku atbilžu variantu jautājumos.

Ne visām ierīcēm paredzēts dizains

“Mobilajām ierīcēm draudzīgs” ir tikai cits vārds, kas apzīmē lietotājam draudzīgu lietojumprogrammu. ‘Mobilais telefons pirmajā vietā‘ nedrīkst būt tukša frāze, kad runa ir par aptaujām.

Tā kā daudzi no mums tiešsaistes pasaulei visbiežāk piekļūst, izmantojot mobilo ierīci, tam vajadzētu būt ļoti svarīgam. Ja aptaujas nav pielāgotas mobilajām ierīcēm, jūs, visticamāk, nesasniegsiet lielu iedzīvotāju daļu un, visticamāk, izslēgsiet īpaši grūti sasniedzamas mērķa grupas (piemēram, jauniešus). Optimizējot mobilo ierīču lietojumu, ir svarīgi domāt arī par tehnisko funkcionalitātimobilajām ierīcēm un paturēt prātā dažas tehniskas īpatnības, domājot par tādiem funkcionāliem jautājumiem kā, piemēram, skārienekrānu uztveršana.

Tikpat svarīgi kā tehniskie aspekti ir aptaujas anketu konceptuālie aspekti. Paturot prātā mobilos tālruņus, jums ir jāpievērš uzmanība arī aptaujas garumam, jo samazinās respondentu uzmanības noturība. Vēl viens svarīgs aspekts, kas jāņem vērā, ir atsevišķu jautājumu garums. Nevienam nepatīk bezgalīga ritināšana, un, kā jau minēts iepriekš, jums vajadzētu pievērst uzmanību tam, lai tie būtu pēc iespējas īsāki un skaidrāki. Tas, protams, attiecas arī uz visām citām ierīcēm, ar kurām var piekļūt aptaujai.

Cilvēku trūkumu neparedzēšana

Mums nevajadzētu izturēties pret viedokļiem tā, it kā tie būtu garantētas respondentu zināšanas, ko var iegūt, vienkārši pajautājot respondentiem.

Šādi var attiekties pret demogrāfisko informāciju (“Kāds ir jūsu vecums?” – “Trīsdesmit astoņi gadi”), taču viedokļi, sajūtas, izjūtas vai gaume (“Cik lielā mērā jūs tam piekrītat?”) ir pavisam kas cits. Sabiedriskās domas aptaujās kopumā nav nekā slikta, taču mums jābūt uzmanīgiem attiecībā uz pārāk burtisku atbilžu uztveršanu.. Vairums atbilžu ir jāuztver kā neskaidri norādījumi, kas var pakāpeniski sniegt apzinātu izpratni pētniecības procesā, nevis kā gatavus faktus.

Ja aptaujas anketas veidosiet, paturot to prātā, varēsiet izvairīties no tā, ka viss tiek uztverts kā skaidri saprotams. Tas arī palīdzēs jums ņemt vērā ļoti cilvēcisko tendenci dažkārt atbildēt uz aptaujām ar atbildēm, kas respondentiem šķiet kā vēlamas. Tas, savukārt, var novest pie neatbilstības starp to, ko respondenti apgalvo, ka viņi darītu aptaujās, un to, ko viņi faktiski dara savā ikdienas dzīvē.

Tomēr saukt respondentus par meļiem tikai tāpēc, ka viņu atbildes uz anketas jautājumiem neatbilst viņu uzvedībai, ir pārāk skarbi. Protams, būdami pētnieki, mēs apzināmies, ka attieksme un uzvedība var būtiski ietekmēt situāciju. Mēs zinām, ka nodomi ne vienmēr pārvēršas darbos un ka kognitīvie aizspriedumi izkropļo mūsu (paš)uztveri.. Tas nenozīmē, ka respondenti apzināti melo, gluži pretēji – lielākā daļa no viņiem atbild patiesi. Tas, ka viņu uzvedība neatbilst viņu attieksmei, ir normāls gadījums, nevis novirze no tās. Jo mēs visi reizēm vēlamies būt (uztverti kā) labāki, nekā patiesībā esam. Neatbilstības starp attieksmi un uzvedību izskaidrošana ir mūsu, nevis viņu problēma, un mums tas ir jāapzinās.

Tajā pašā laikā arī apzināta krāpšana būtu jāņem vērā un ir vairāki veidi, kā to izdarīt. Labs veids, piemēram, ir netipiski kvalitātes pārbaudes jautājumi, un galvenais iemesls, kāpēc mēs respondentiem pastāvīgi jautājam, kādu ierīci viņi pašlaik izmanto, ir nevis mūsu patiesā interese par ierīci, bet gan vēlme pārbaudīt, vai respondents saka patiesību, pirms sākas pati aptauja. Metadatu salīdzināšana ar sniegto atbildi var palīdzēt mums atklāt respondentus, kuri apzināti melo.

Kā datu vākšanas uzņēmums mēs strādājam roku rokā ar saviem klientiem. Tipiskā projektā viņi mums nodrošina anketu, mēs veicam visu lauka darbu un piegādājam interviju datus. Tomēr mēs ne tikai ņemam anketu un uzsākam lauka darbu neatkarīgi no satura. Mēs arī konsultējam savus klientus, lai pārliecinātos, ka viņi no sava pētījuma gūst vislabāko rezultātu. Paturot prātā šīs četras problēmas, mērķgrupu, lietotāja pieredzi, ierīci un cilvēciskās nepilnības, jūs varēsiet izstrādāt respondentiem saistošas aptaujas.

Turpināt lasīt

5 pamatprincipi labas anketas izveidei

Izpētiet 5 galvenos efektīvas anketas izstrādes principus: lai uzlabotu savas pētniecības prasmes, uzziniet, kā izvairīties no biežāk sastopamajām kļūdām tiešsaistes intervijās, telefonintervijās vai tiešajās intervijās.

Lasīt vairāk

Kā izstrādāt efektīvas tiešsaistes aptaujas

Veiksmīga datu vākšana tiešsaistē: atklājiet mūsu būtiskākos dizaina principus, lai attaisnotu respondentu gaidas un uzlabotu savas prasmes tiešsaistes aptauju veidošanā.

Lasīt vairāk

Racionalizēta datu vākšana

Mūsu visaptverošais datu vākšanas risinājums atbalsta jūs visos posmos, sākot no mērķauditorijas definēšanas līdz aptaujas programmēšanai un rezultātu piegādei. Pārvaldīts, balstoties uz kompetenci, elastīgumu un jūsu vajadzībām.

Uzzināt vairāk